Plan połączenia transgranicznego BrandLine Group sp. z o.o. oraz Pickoland GmbH.